Financovanie

Strana NÁRODNÁ KOALÍCIA je financovaná v zmysle zákona č. 85/2005 Zb. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Príjmami strany sú príjmy z členských príspevkov, príjmy z darov fyzických a právnických osôb, príjmy z úrokov z vkladov prostriedkov strany v bankách.

 

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň 2018 si môžete pozrieť tu.

Výročné finančné správy si môžete pozrieť tu.

Zoznam darcov si môžete pozrieť tu.

Transparentný účet si môžete pozrieť tu.