Predsedníctvo strany

Ing. Slavěna Vorobelová

Predsedníčka strany

Ing. Peter Sokol

Prvý podpredseda

 

Ing. Peter Tomeček

Podpredseda

 

 

 

 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

Podpredseda

 

 

 

 

 

Ing. Sergej Kozlík

Podpredseda

 

 

 

 

 

JUDr. Vladimír Hudec

Tajomník strany

Spoznajte nás

Ing. Slavěna VOROBELOVÁ (1981, Aš)

Vzdelanie

2000 – 2006 Ekonomická fakulta, Západočeská univerzita Plzeň

2004 – 2005 Facoltà di economia, Università degli Studi di Verona

1996 – 2000 Obchodná akadémia, Svidník 

Profesionálna kariéra

2018 – Predsedníčka strany

2018 – 2018 Slovak Business Agency, Bratislava, odborný koordinátor mediálnej podpory 

2017 – 2017 EDYMAX SE, Bratislava, hiring/marketing manager 

2012 – 2017  Národný inšpektorát práce, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa 

2011 – 2012 Mesto Humenné, hovorkyňa                                    

2007 – 2010 Národný inšpektorát práce, hovorkyňa

Jazykové znalosti

anglicky, taliansky, nemecky, rusky, rusínsky        

Ing. Peter SOKOL (1959, Bratislava)

Vzdelanie

1978 – 1983 Chemicko-technologická fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave

1974 – 1978 Stredná priemyselná škola chemická, Bratislava

Profesionálna kariéra

1996 – Prezident nadácie Európska kultúrna spoločnosť

1995 – 1996 Slovenská poisťovňa a.s,, viceprezident

1994 – 1995 Exocel a.s, generálny riaditeľ

1993 – 1994 Najvyšší kontrolný úrad SR, podpredseda

1992 – 1993 Slovenská národná rada, poslanec 

1990 – 1992 Obvodný úrad Stupava, prednosta 

Jazykové znalosti

nemecky

Ing. Sergej KOZLÍK (1950, Bratislava)

Vzdelanie

1969 – 1974 Fakulta riadenia, Ekonomická univerzita Bratislava

1965 – 1968 Stredná všeobecnovzdelávacia škola

Profesionálna kariéra

2014 – ekonomický analytik 

2004 – 2014 Európsky parlament, europoslanec 

1998 – 2004 Národná rada SR, poslanec 

1994 – 1998 Ministerstvo financií SR, podpredseda vlády, minister 

1992 – 1994 Úrad vlády SR, riaditeľ odboru, podpredseda vlády 

1990 – 1992 Slovenský protimonopolný úrad, riaditeľ odboru 

1987 – 1990 Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia, riaditeľ odboru 

1974 – 1987 Slovenský cenový úrad, referent, riaditeľ odboru 

Jazykové znalosti

rusky, anglicky 

Ing. Peter Tomeček (1961, Trnava)

Vzdelanie

1976 – 1980 Gymnázium J. Hollého, Trnava 

1980 – 1984 Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Stavebná fakulta

Profesionálna kariéra

1998 – 2002 poslanec mesta Trnava

1992 – 1994 poslanec NR SR, predseda parlamentného výboru pre privatizáciu

2006 – TNAD a.s. Trnava, manažér

2002 – 2005 Trnavský samosprávny kraj, predseda TTSK

1998 – 2001 ŽOS Trade, s.r.o. Trnava, riaditeľ

1994 – 1998 FNM SR, tajomník prezídia

1992 – 1993 MPSPNM SR, riaditeľ kancelárie ministra

1990 – 1992 Bytové hospodárstvo š.p. Trnava, riaditeľ

1985 – 1990 GR Tatrasklo Trnava, energetik

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA (1969, Nová Baňa)

Vzdelanie 

2016 – Verejné zdravotníctvo, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, PhD. externé štúdium 

2015 – 2016 Zdravotnícky manažment, Central European Management Institute CEMI Praha, MBA program

2010 – 2012 Finančný management, Personálny manažment, Univerzita Komenského v Bratislave 

1987 – 1993 Univerzita veterinárneho lekárstva Košice, doktor veterinárnej medicíny

Profesionálna kariéra 

2018 –  Medtronic Slovakia divízia Diabetes Group, Business Unit Manager Slovensko 

2016 – 2018 Svet zdravia, a.s., riaditeľ nemocníc Všeobecná regionálna nemocnica Žiar nad Hronom, Nemocnica Banská Štiavnica, Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica 

2011 – 2016 Ministerstvo zdravotníctva SR, predseda kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a kategorizačnej komisie pre špeciálne zdravotnícke materiály

2003 – 2011 Johnson & Johnson Medical Devices & Diagnostics, Regional Sales Manager 

1993 – 2006 Súkromná veterinárna prax v Novej Bani, majiteľ 

1996 – 1997 Hill’s Pet Nutrition US spoločnosť, obchodný špecialista – nezávislý kontrakt 

1998 – 1999 Rhone Poulenc Francúzsko, divízia Rhone Meriaux Česká republika, Slovensko, lekársky zástupca 

1999 – 2008 Chovateľské potreby Nová Baňa, majiteľ predajní 

JUDr. Vladimír HUDEC (1954, Levoča)

Vzdelanie 

1973 – 1978 Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

1970 – 1973 Gymnázium Bratislava 

Profesionálna kariéra 

2002 – VM Financial consulting s.r.o. konateľ spoločnosti 

1998 – 2002 Slovenská poisťovňa a.s., viceprezident a podpredseda predstavenstva 

1994 – 1998 Investičné spoločnosti a investičné fondy, predseda predstavenstva 

1990 – 1994 Slovenská sporiteľňa a.s., riaditeľ odboru podnikateľských aktivít 

1987 – 1990 Zdravotníctvo, riaditeľ zdravotníckeho zariadenia 

1973 – 1987 Slovenská štátna sporiteľňa, riaditeľ odboru správy a ochrany majetku