NÁRODNÁ KOALÍCIA

Viac informácií

Program, ciele a činnosť strany NÁRODNÁ KOALÍCIA

Je stranou občanov Slovenskej republiky, ktorí vyznávajú princípy demokracie,
spravodlivosti a právneho štátu, opiera sa o historické odkazy cyrilo-metodských tradícií, národnouvedomovacieho, národnooslobodzovacieho a demokratizačného zápasu slovenského národa, ale aj o novodobé odkazy vychádzajúce z účasti mnohých členov našej strany pri zakladaní a budovaní Slovenskej republiky ako samostatného a zvrchovaného štátu, na čo sme právom hrdí.

 

Národná koalícia

Staňte sa sympatizantom a pomôžte strane

previous arrow
next arrow

Slider

Aktuality

Politika strany

Stojí na troch základných, historicky overených pilieroch – národnom, sociálnom a kresťanskom. Politika našej strany zároveň rešpektuje rôznorodosť vierovyznania, práva národnostných, etnických a ďalších menšín.

Ciele strany

NÁRODNÁ KOALÍCIA bude napomáhať rozvoju regiónov, jednotlivých obcí a komunít, posilňovaniu miestnych a regionálnych samospráv a vytváraní podmienok pre ich spoluprácu nielen vo vnútri štátu, ale aj v medzinárodnej spolupráci.